ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
โครงสร้าง อบต.เขื่อน
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
ITA
กลุ่มควบคุมภายใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขื่อน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
29829   คน
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2558
 • ว่าง
  ว่าง
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
 • ว่าง
  ว่าง
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
มาตรการป้องกันการับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9 บ้านโนนตุ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 0)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย :      เมื่อวันที่: 29/06/2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคส.(มก.ชั้น3)บ้านเขื่อน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 4)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย :      เมื่อวันที่: 29/06/2563
แผนสุขภาพชุมชนตำบลเขื่อน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 0)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย :      เมื่อวันที่: 03/07/2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคส.(มก.ชั้น3)บ้านโนนเนาว์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 2)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย :      เมื่อวันที่: 17/06/2563
ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 20)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย : เจ้าหน้าที่     เมื่อวันที่: 23/06/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 10)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย :      เมื่อวันที่: 16/06/2563
ประกาศราคากลางโครงการกั้นห้องศพด.เขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 11)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย :      เมื่อวันที่: 20/05/2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่องขยายเวลาภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 12)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย : เจ้าหน้าที่     เมื่อวันที่: 02/06/2563
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อถังน้ำสแตนเลสพร้อมขาตั้งสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร หมู่ที่ 2,7บ้านเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 14)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย :      เมื่อวันที่: 20/05/2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงดินถมและลงหินคลุกผิวจราจร บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 7)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย :      เมื่อวันที่: 14/05/2563
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน(คสล.)หมู่ที่ 9 บ้านโนนตุ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 6)  รายละเอียด »
โดย :      เมื่อวันที่: 26/06/2563
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 129)  รายละเอียด »
โดย : อบต.เขื่อน     เมื่อวันที่: 07 มีนาคม 2560
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 152)  รายละเอียด »
โดย : อบต.เขื่อน     เมื่อวันที่: 10/03/2560
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่๑ บ้านเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 140)  รายละเอียด »
โดย : อบต.เขื่อน     เมื่อวันที่: 10/03/2560

Video Thumbnail นายอำเภอโกสุมพิสัยเยี่ยมชมเต้น(ข้าวคูณลาน)
Video Thumbnail ฟุตซอลกระชับมิตร อบต.เขื่อน พบ อบต.หัวขวาง
Video Thumbnail งานจิตอาสา (ณ หนองเขื่อน) อบต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ปี2562
Video Thumbnail ทดสอบระบบ
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ( 3 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 11050
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ระบบใหม่) ( 3 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 11047
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ( 3 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 11045
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ( 3 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ ว 252
การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 1 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.5/ ว 10895
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ ( 1 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 10905
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ( 1 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 10896
การประเมินการใช้ประโยชน์บันทึกและการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ระบบใหม่) ( 1 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 10873
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ ( 1 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 10875
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิ 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 ( 1 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 250
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
กรกฏาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธ.ออมสิน
 • ธ.ธกส
 • โยธาไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมจัดหางาน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย