ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
โครงสร้าง อบต.เขื่อน
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ITA
กลุ่มควบคุมภายใน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
32   คน
สถิติทั้งหมด
22287   คน
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2558
ข่าวทั้งหมด

ประกาศราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคส.(มก.ชั้น3)บ้านโนนเนาว์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/07/2562 )
ประกาศราคาก ( 25 ก.ค. 2562 )
ประกาศราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคส.(มก.ชั้น3)บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/07/2562 )
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/06/2562 )
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/06/2562 )
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/06/2562 )
ประกาศราคากลางรื้อท่อระบายน้ำ(คสล.)มอก.ชั้น 3 พร้อมวางใหม่และปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.บ้านเขื่อน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/06/2562 )
ประกาศราคากลางก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคสล.หมู่ที่ 5 บ้านโนนเนาว์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/06/2562 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9 บ้านโนนตุ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/06/2562 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19/06/2562 )
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อคส.(มอก.ชั้น 3) บ้านเขื่อน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13/06/2562 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น3) หมู่ที่ 3 บ้านเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13/06/2562 )
ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 02/04/2562 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (หลังเก่า) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/03/2562 )
ประกาศเรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 มี.ค. 2562 )
ประกาศสำเนาผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/02/2562 )
ประกาศงบแสดงฐานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/11/2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/11/2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมรถดับเพลิง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/11/2561 )
ประกาศขอบเขตงานโครงการ จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนตุ่น-โนนเนาว์ เงื่อนไข:การจัดซื้อจัดจ้างจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/11/2561 )
ประกาศขอบเขตงานโครงการ จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนตุ่น-โนนเนาว์ เงื่อนไข ( 16/11/2561 )
ประกาศขอบเขตงานโครงการ จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนตุ่น-โนนเนาว์ ( 16 พ.ย. 2561 )
ประกาศจัดชื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 ต.ค. 2561 )
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 ต.ค. 2561 )
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/10/2561 )
ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/10/2561 )
ประกาศเรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 5 ต.ค. 2561 )
ประกาศเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 5 ต.ค. 2561 )
ประกาศเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 5 ต.ค. 2561 )
ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 มิ.ย. 2561 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>