ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
โครงสร้าง อบต.เขื่อน
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ITA
กลุ่มควบคุมภายใน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
22288   คน
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2558
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคส.(มก.ชั้น3)บ้านโนนเนาว์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/07/2562 )
ประกาศราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคส.(มก.ชั้น3)บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/07/2562 )
ประกาศราคากลางรื้อท่อระบายน้ำ(คสล.)มอก.ชั้น 3 พร้อมวางใหม่และปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.บ้านเขื่อน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/06/2562 )
ประกาศราคากลางก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคสล.หมู่ที่ 5 บ้านโนนเนาว์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/06/2562 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9 บ้านโนนตุ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/06/2562 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19/06/2562 )
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อคส.(มอก.ชั้น 3) บ้านเขื่อน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13/06/2562 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น3) หมู่ที่ 3 บ้านเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13/06/2562 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (หลังเก่า) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/03/2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/11/2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมรถดับเพลิง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/11/2561 )
ประกาศขอบเขตงานโครงการ จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนตุ่น-โนนเนาว์ เงื่อนไข:การจัดซื้อจัดจ้างจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/11/2561 )
ประกาศขอบเขตงานโครงการ จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนตุ่น-โนนเนาว์ เงื่อนไข ( 16/11/2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 8 บ.เขื่อน ต.เขื่อน - บ.นาทอง ต.นาทอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14/02/2561 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 ตำบลเขื่อน - บ้านแบก ตำบลนาทอง รหัสถนน อปท.มค.ถ ๓๗ - ๐๐๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19/01/2561 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนเรื่องการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสถนนอปท.มค.ถ37-002สายบ้านเขื่อนม.8ต.เขื่อน - บ้านแบก ต.นาทอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/12/2560 )
เปิดเผยประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14/12/2560 )
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตุ่น - โนนเนาว์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21/09/2560 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/08/2560 )
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.และก่อสร้างห้องกู้ชีพกู้ภัยอบต.เขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/08/2560 )
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน(คสล.) หมู่ที่2,6,8บ้านเขื่อนหมูที่ 5 บ้านโนนเนาว์ จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14 กรกฎาคม 2560 )
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการปรับเกรดภายในตำบลเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/05/2560 )
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ(คสล.)มอก.ชั้น 3 บ้านเขื่อนหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11และบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 4 จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 05/05/2560 )
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่๑ บ้านเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/03/2560 )
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/03/2560 )
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 07 มีนาคม 2560 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>