ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
โครงสร้าง อบต.เขื่อน
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ITA
กลุ่มควบคุมภายใน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
32   คน
สถิติทั้งหมด
22287   คน
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2558
สมาชิกสภา
ชื่อ - นามสกุล :
นายถาวร จันทะเขียน
ตำแหน่ง :
ประธานสภา
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
อื่นๆ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายอนันต์ แช่ตั้ง
ตำแหน่ง :
รองประธานสภา
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
อื่นๆ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายถาวร จันทะเขียน
ตำแหน่ง :
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
อื่นๆ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายสราวุธ ขันถม
ตำแหน่ง :
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
อื่นๆ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายอุทัย ไชยโชค
ตำแหน่ง :
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประดิษฐ์ ศรีสมการ
ตำแหน่ง :
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
อื่นๆ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายมงคล กันยาสุด
ตำแหน่ง :
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
อื่นๆ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายชูศิลป์ สีดาโชติ
ตำแหน่ง :
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
อื่นๆ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุนัน วรรณมูล
ตำแหน่ง :
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
อื่นๆ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายสรายุธ แสนเมือง
ตำแหน่ง :
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
อื่นๆ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายประดิษฐ์ สนธิละ
ตำแหน่ง :
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
อื่นๆ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายสำลี สีมารักษ์
ตำแหน่ง :
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
อื่นๆ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญเดียว รัตใส
ตำแหน่ง :
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
อื่นๆ : -
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.เยาวลักษณ์ สอนไตรแก้ว
ตำแหน่ง :
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
อื่นๆ : -
หน้าที่   1 |