นายมงคุณ กันยาสุด
นายมงคุณ กันยาสุด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
เมนูหลัก
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
90677   คน
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2558
 • นายมงคุณ กันยาสุด
  นายมงคุณ กันยาสุด
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
 • นายสินสมุทร จิตบุตร
  นายสินสมุทร จิตบุตร
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
 • นายเสรี แสนวังแสง
  นายเสรี แสนวังแสง
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 (6 เดือนแรก)
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566
รานงานข้อมูลสถิติการใช้บริการ ปีงบฯ 65 (6 เดือนแรก)
สถิติการร้องเรียนการทุจริต (ต.ค.64-มี.ค.65)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐)
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน มิถุนายน 2564
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน พฤษภาคม 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขื่อนหมู๋ 3 เชื่อมบ้านโนนนกหอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 9)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย : อบต.เขื่อน     เมื่อวันที่: 24/08/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน คสล. บ้านเขื่อนหมู่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 14)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย : อบต.เขื่อน     เมื่อวันที่: 17/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จากโครงก่อสร้างถนนครอนกรีตเสริมเหล็กจากซีโอยายโหน่ STA +486 หมู่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 30)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย : อบต.เขื่อน     เมื่อวันที่: 18/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จากโครงก่อสร้างถนนครอนกรีตเสริมเหล็กจากซีโอยายโหน่ STA +446 หมู่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 25)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย : อบต.เขื่อน     เมื่อวันที่: 18/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จากโครงก่อสร้างถนนครอนกรีตเสริมเหล็กจากซีโอยายโหน่ STA +521 หมู่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 26)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย :      เมื่อวันที่: 18/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 24)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย :      เมื่อวันที่: 12/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 25)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย : อบต.เขื่อน     เมื่อวันที่: 12/07/2566
ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล บ้านเขื่อน หมู่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 23)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย : อบต.เขื่อน     เมื่อวันที่: 12/07/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล. บ้านเขื่อน หมู่ 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 23)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย : อบต.เขื่อน     เมื่อวันที่: 06/07/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล. บ้านเขื่อน หมู่ 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 23)  รายละเอียดทั้งหมด »
โดย : อบต.เขื่อน     เมื่อวันที่: 06/07/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 275)  รายละเอียด »
โดย :      เมื่อวันที่: 13/05/2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 256)  รายละเอียด »
โดย :      เมื่อวันที่: 13/05/2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 252)  รายละเอียด »
โดย :      เมื่อวันที่: 13/05/2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 257)  รายละเอียด »
โดย :      เมื่อวันที่: 13/05/2564

Video Thumbnail นายอำเภอโกสุมพิสัยเยี่ยมชมเต้น(ข้าวคูณลาน)
Video Thumbnail ฟุตซอลกระชับมิตร อบต.เขื่อน พบ อบต.หัวขวาง
Video Thumbnail งานจิตอาสา (ณ หนองเขื่อน) อบต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ปี2562
Video Thumbnail ทดสอบระบบ
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ( 14 มี.ค. 65) มค0023.3/ว4333
แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป ( 9 ก.พ. 65) ที่ มค 0023.1/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21610
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21629
กระดานข่าวทั่วไป
การทำหมันสัตว์ ( อ่าน 49 / ตอบ 1 )
    โดย : เซมากูเตะ   เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2566 : 13:46    ตอบล่าสุด : เขื่อน
น้ำประชุมชนมีตะกอน กลิ่นเหม็น น้ำขุ่น ( อ่าน 69 / ตอบ 0 )
    โดย : ลูกบ้าน   เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2566 : 08:01   
น้ำประปาไม่ไหล ( อ่าน 76 / ตอบ 1 )
    โดย : Nid   เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 : 16:08    ตอบล่าสุด : สุกัญญา
อยากทราบเบอร์ติดต่อหน่วยค่ะ ( อ่าน 82 / ตอบ 1 )
    โดย : สันโดด   เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 : 15:57    ตอบล่าสุด : ณัฐพร
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
<< กันยายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธ.ออมสิน
 • ธ.ธกส
 • โยธาไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมจัดหางาน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย