นายมงคุณ กันยาสุด
นายมงคุณ กันยาสุด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
เมนูหลัก
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
90678   คน
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2558
ข่าวทั้งหมด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขื่อนหมู๋ 3 เชื่อมบ้านโนนนกหอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24/08/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน คสล. บ้านเขื่อนหมู่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17/08/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนน (คสล) บ้านเขื่อนหมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17/08/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จากโครงก่อสร้างถนนครอนกรีตเสริมเหล็กจากซีโอยายโหน่ STA +486 หมู่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/07/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จากโครงก่อสร้างถนนครอนกรีตเสริมเหล็กจากซีโอยายโหน่ STA +446 หมู่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/07/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จากโครงก่อสร้างถนนครอนกรีตเสริมเหล็กจากซีโอยายโหน่ STA +521 หมู่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/07/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12/07/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12/07/2566 )
ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล บ้านเขื่อน หมู่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12/07/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซีโอยายโหน่ STA0+218 หมู่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11/07/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล. บ้านเขื่อน หมู่ 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 06/07/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล. บ้านเขื่อน หมู่ 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 06/07/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล. บ้านเขื่อน หมู่ 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 06/07/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซีโอยายโหน่ STA0+218 หมู่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03/08/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซีโอยายโหน่ STA+486 หมู่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/06/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซีโอยายโหน่ STA+446 หมู่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/06/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซีโอยายโหน่ STA+521 หมู่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/06/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เรื่อง ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/06/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เรื่อง ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/06/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) บ้านโนนเนาว์ หฒุ่ที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12/09/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านเขื่อน หมู่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/05/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุง บ้านเขื่อน หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 02/07/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/05/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/05/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนบ้านเขื่อน หมู่ 11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/05/2566 )
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/05/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่2 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 02/05/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายเอนกประสงค์ บ้านเขื่อน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/04/2566 )
ประกาศการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายในตำบลเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/04/2566 )
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/04/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างลานออกกำลังกายอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/04/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/04/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/04/2566 )
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/03/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรหลังอุทกภัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03/03/2566 )
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจากโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/02/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรหลังอุทกภัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/02/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24/02/2566 )
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มจากหลังวัดทรายคำ หมู่ 5 บ้านโนนเนาว์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/02/2566 )
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มจากที่นานายเข็มทอง พรมดวงศรี หมู่ที่ 4 บ้านโนนตุ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/02/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างหมู่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 09/02/2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 09/02/2566 )
ประกาศ เรื่อง "สรุปการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 07/02/2566 )
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30/01/2566 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส 3) ปี พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31/01/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโครงการลงหินคลุก บ้านเขื่อน หมู่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/01/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนอร์เว หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19/01/2566 )
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/01/2566 )
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/01/2566 )
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ( 10/01/2566 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>