นายมงคุณ กันยาสุด
นายมงคุณ กันยาสุด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
เมนูหลัก
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
61   คน
สถิติทั้งหมด
90690   คน
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2558
คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 1.79M
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน 83.16k
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน 74.26k
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน 84.98k
มาตรการป้องกันการับสินบน 82.96k
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 86.44k
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 83.38k
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน 52.1k
คู่มือการปฏิบัติงานรับร้องเรียนร้องทุกข์ 171.78k
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 109k
ารขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 97k
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 110k
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ 96.5k
18. คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่ 128.5k
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) 124.5k
. คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 124.5k
. คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 123k
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 119k
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 112k
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย 114k
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 114k
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน 119k
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน 120k
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 127k
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 149.5k
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 113.5k
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 126.5k
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 151.5k
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 130.5k
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 154k
คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 118k

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>