นายอนุสิษฐ์  วิเศษสมบัติ
นายอนุสิษฐ์ วิเศษสมบัติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
เมนูหลัก
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
48313   คน
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของและของใช้ที่จำเป็น แก่ "ศูนย์พักคอยตำบลเขื่อน" เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 ก.ค. 2564 )
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 ก.ค. 2564 )
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 ก.ค. 2564 )
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน ประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 ก.ค. 2564 )
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมใจคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ( 29 มิ.ย. 2564 )
ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลดและคัดแยกขยะด้วยหลักการ 3R ( 24 มิ.ย. 2564 )
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การแยกขยะก่อนทิ้ง ( 28 มี.ค. 2560 )
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 ต.ค. 2561 )
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรมมาภิบาล การศึกษาทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล สู่อาเซียน ( 17 ต.ค. 2561 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 ธ.ค. 2564 )
ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 ส.ค. 2564 )
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติงานเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ดลก ( 1 ก.ค. 2564 )
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ดลก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 ก.ค. 2564 )
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .......... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22 มิ.ย. 2564 )
รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 2 มิ.ย. 2564 )
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID -19 ( 1 มิ.ย. 2564 )
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID -19 ( 31 พ.ค. 2564 )
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ บริการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว (ฟรี) ( 19 เม.ย. 2564 )
"ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19 โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 ก.พ. 2564 )
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 ม.ค. 2564 )
การกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 ม.ค. 2564 )
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17 ก.ย. 2563 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ( 2 ก.ย. 2563 )
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 ส.ค. 2563 )
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ดลก (อถล.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16 ก.ค. 2563 )
แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ( 15 ก.ค. 2563 )
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการตำบลเขื่อนลดปริมาณใช้ขยะและคัดแยกขยะในครัวเรือน ภายใต้กิจกรรม "ขยะสานบุญ" ( 15 ก.ค. 2563 )
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 ก.ค. 2563 )
โครงการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ( 10 ก.ค. 2563 )
คุณภาพการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 ก.ค. 2563 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>