นายมงคุณ กันยาสุด
นายมงคุณ กันยาสุด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
เมนูหลัก
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
79179   คน
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2558
ITA

รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการจัดทำงบประมาณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>