นายมงคุณ กันยาสุด
นายมงคุณ กันยาสุด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
เมนูหลัก
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
38   คน
สถิติทั้งหมด
79176   คน
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2558

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นางสุภาพ ชัยดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ : 085-6422539
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายสันธาร ศิริขวา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 082-1112724
อีเมล์ : suntan_1818@hotmail.com

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุริญญา แสนวันแสง
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 089-7142468
อีเมล์ : surinya_88@hotmail.com

ชื่อ - นามสกุล :
นางมนัสชนก วิเศษสมบัติ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ : 0828477818
อีเมล์ : namatcha.1605@gmail.com

ชื่อ - นามสกุล :
จ.ส.อ.จักรทิพย์ ดวงทองหลาย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา่สาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ : 082-5613839
อีเมล์ : jaktipo002@windowslive.com

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวณัฐพร ชูศรีพัฒน์
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : choosripar02@gmail.com

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุกัญญา แสงตันชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 098-6190996
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายอาทิตย์ บุระคำ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : 088-3524975
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายพงษ์สวัสดิ์ สุระขันดี
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางหทัยรัตน์ ไกยวัตร
ตำแหน่ง : ภารโรง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจรรยา ไกรยวงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 0631828747
อีเมล์ : ya09390@hotmail.co.th

ชื่อ - นามสกุล :
นายวินัย จินนารักษ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
เบอร์ติดต่อ : 0981751863
อีเมล์ : 0981751863nai@gmail.com

ชื่อ - นามสกุล :
นายอารมณ์ กุนันท์
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ : 0944303595
อีเมล์ : -

ชื่อ - นามสกุล :
นายคำปัน จันโสดา
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ : 0944303595
อีเมล์ : -

ชื่อ - นามสกุล :
นานมาย สีลาย
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ : 0630019190
อีเมล์ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายกิตติ สาคร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 098-6076476
อีเมล์ : kittisakron2516@gmail.com

ชื่อ - นามสกุล :
นายฉัตรชัน สินธุเสน
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ : 090858268
อีเมล์ : civic - chat2523@outlook.co.th

ชื่อ - นามสกุล :
นายนิเวศน์ รัตนภูวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ : 090 - 8513049
อีเมล์ : niwed798866@gmail.com

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>